Jesteś w: Strona główna » Informacje » Oferta dla członków związku » Jesteś ubezpieczony!

Każdy pracujący członek ZNP zrzeszony w naszym podgórskim Oddziale jest, w ramach składki członkowskiej, ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to działa przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu na całym świecie. Obejmuje wszystkie wypadki i nieszczęśliwe zdarzenia w pracy, w domu, w  czasie wolnym, na wycieczce czy urlopie.

W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia należy niezwłocznie skontaktować się z biurem Zarządu w celu zainicjowania procedury odszkodowawczej.

Niezwykle ważne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej i zachowanie wszelkiego rodzaju dowodów o wydatkach. Należy każdorazowo żądać rachunków i faktur za płatne zabiegi medyczne, leki, środki opatrunkowe, środki pomocnicze, za przejazdy taksówkami i.t.p. Dowody te ułatwią domaganie się stosownego odszkodowania.

Odszkodowanie z naszej polisy wypłacane jest niezależnie od wypłat odszkodowania z innych źródeł.

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczenia wynikające z naszej polisy.

 
Projektowanie stron Kraków