Jesteś w: Strona główna » Sekcje » Sekcja Szkolnictwa Zawodowego

archiwum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycieli przedmiotów zawodowych zapraszamy na spotkanie Sekcji Szkolnictwa Zawodowego, ktore odbędzie się 11 marca 2019 r.       ( poniedziałek) o godz. 1530 w biurze Zarządu Oddziału ZNP Kraków - Podgórze przy ul. Sokolskiej 13. Tematem spotkania bedzie  :   "Pensum dydaktyczne nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych"  ZAPRASZAMY !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycieli przedmiotów zawodowych zapraszamy na spotkanie Sekcji Szkolnictwa Zawodowego, ktore odbędzie się 15 października br. o godz. 1530 w biurze Zarządu Oddziału ZNP Kraków - Podgórze przy ul. Sokolskiej 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15 30 w siedzibie Z.O Kraków - Podgórze przy ul . Sokolskiej 13 odbędzie sie dyżur przewodniczącego  Sekcji Szkolnictwa Zawodowego. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293615/katalog/12402807#12402807

                                                                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury przewodniczącego Sekcji Szkolnictwa Zawodowego odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 1530  do 1630 w biurze Zarządu Oddziału przy ul. Sokolskiej 13. Serdecznie zapraszamy.

                                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Sekcji Szkolnictwa Zawodowego   Marek Lange        -         mlange@znp.edu.pl

                                                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na zebranie  Oddziałowej Sekcji Szkolnictwa Zawodowego, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie Oddziału ZNP  Krakow - Podgórze przy ul. Sokolskiej 13. Tematem spotkania będzie podsumowanie dotychczasowych działań oraz projekty zmian  proponowane przez obecną ekipę rządzącą  w zakresie nauczania w szkołach zawodowych.

                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Szkolnictwa Zawodowego w dniu 15 lutego 2016 r.

                                                                                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga ! W dniach 12 marca i 23 kwietnia 2016 r. - otwarte soboty w samorządowych szkołach technicznych i zawodowych. Zapraszamy rodziców i młodzież do zapoznania się z bogatą oferetą tych szkół przed podjęciem decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Oddziałowej Sekcji Szkolnictwa Zawodowego ZNP Kraków-Podgórze w poniedziałek 15 lutego 2016 roku o godzinie 15:30  w siedzibie Oddziału. Tematem spotkania będą bieżące sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym a w szczególności:

1. Podsumowanie 4-letniego okresu wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego.

2. Ocena egzaminów kwalifikacyjnych, metod i terminów ich przeprowadzania oraz skuteczności w zakresie sprawdzania umiejętności zawodowych uczniów.

3. Siatka zajęć z przedmiotów zawodowych w klasach programowo najstarszych.

4. Sposób na przygotowanie szkół zawodowych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w macierzystych szkołach, w tym:

a) pozyskiwanie środków finansowych na tworzenia miejsc egzaminacyjnych

b) organizacja pracy szkoły w czasie przeprowadzania egzaminów – problem się akceleruje w przypadku większej ilości oddziałów i zawodów nauczanych w danej jednostce.

c) udział nauczycieli w komisjach nadzorujących i w asystach technicznych, oraz udział nauczycieli egzaminatorów – wpływ na „normalne” obowiązki szkolne.

5. Bieżące sprawy związane z działaniem Oddziałowej Sekcji Szkolnictwa Zawodowego ZNP Kraków-Podgórze.

6. Omówienie możliwości rozszerzenia działalności Sekcji na cały Region Małopolski.

7. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych członków ZNP  ( 2-3 osoby z każdej szkoły).

Zebranie Sekcji Szkolnictwa Zawodowego 04.05.2015 r. godz. 15:00

 

Tematyka spotkania:

1.            Podsumowanie wdrażania nowej podstawy programowej w zakresie szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2014/2015.

2.            Analiza próbnych egzaminów kwalifikacyjnych (jeżeli były organizowane przez szkoły).

3.            Ocena zaangażowania przez szkoły własnych środków finansowych do przygotowania właściwych egzaminów kwalifikacyjnych.

4.            Wpływ egzaminów organizowanych w czasie roku szkolnego na pracę szkoły, zaangażowanie kadry nauczycielskiej, gratyfikacje za wykonaną pracę.

5.            Ocena pracy CKE i OKE w zakresie egzaminów kwalifikacyjnych.

6.            Zasady rekrutacji egzaminatorów oraz ich delegowanie do przeprowadzania egzaminów w innych szkołach i centrach egzaminacyjnych.

7.            Sprawy bieżące.

 

                                                                                                              Marek Lange

Podsumowanie konsultacji społecznych w ramach Roku Szkoły Zawodowców.

Kształcenie zawodowe 2014.

Proponowana tematyka spotkań Sekcji Szkolnictwa Zawodowego w okresie jesienno-zimowym:

 

1. Dalsze monitorowanie kształcenia zawodowego w szkołach na terenie Podgórza.

2. Przygotowanie szkół do egzaminów kwalifikacyjnych w okresie styczeń-marzec oraz maj-lipiec 2015 roku.

3. Realizacja potrzeb finansowych związanych z dalszym wprowadzaniem nowej podstawy programowej w szkolnictwie zawodowym - analiza.

4. Realizacja potrzeb finansowych związanych z egzaminami kwalifikacyjnymi, które odbywać się będą na terenie macierzystych szkół -analiza.

5. Zaangażowanie nauczycieli w proces przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wpływ egzaminów na normalną pracę szkoły.

6. Problemy kadrowe związane z nauczycielami uczącymi przedmiotów zawodowych.

7. Proces zmian w podstawie programowej, planach nauczania i egzaminach kwalifikacyjnych, na przykładzie branży elektryczno-elektronicznej - wnioski i  obserwacje po konferencji zorganizowanej w Krakowie pod patronatem KOWEZiU.

 

Chcę odrodzić zawodówki rozmowa z minister edukacji, (Gazeta Wyborcza 29. 08. 2014r.)

Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców

Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę  na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem.I tak rok 2009/2010 był "Rokiem historii najnowszej"; 2010/2011 "Rokiem odkrywania talentów"; 2011/2012 "Rokiem szkoły z pasją"; 2012/2013 "Rokiem bezpiecznej szkoły"; 2013/2014 "Rokiem szkoły w ruchu"

Rok szkolny 2014/15 będzie "Rokiem szkoły zawodowców" tak zdecydowała minister edukacji Joanna Kluzik - Rostkowska, twierdząc że szkolnictwo zawodowe będzie jej priorytetem. Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej MEN w lipcu wraz z tematami  podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.


Dyżur przewodniczącego Sekcji:  każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 13:00 – 14:00

 

Podsumowanie spotkania Sekcji Szkolnictwa Zawodowego

Tematyka najbliższych spotkań:

1.       Monitorowanie wprowadzania nowej podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego  - ujęcie bieżące oraz wnioski z wcześniejszej realizacji.

2.       Przygotowanie szkół do egzaminów kwalifikacyjnych.

3.       Realizacja potrzeb finansowych wynikających z nowej podstawy programowej w zakresie pracowni (laboratoriów) i warsztatów szkolnych.

           4.       Centra Kształcenia Zawodowego

Marek Lange

mlange@znp.edu.pl

 
Projektowanie stron Kraków